Programmet for OMF 2020 er under utvikling.

Hjertelig velkommen til Akershus festning 29.-31.mai!