Følg linkene under for mer om gruppene som deltar på festivalen

Kongshirden 1308

Friknektene

Frilansene

Vikverir

Vingulmark

Hamar Middelalderforening

Proknekt

Historiske grupper og reenactment

Gruppene for levendeggjøring av historie har alltid vært en viktig del av festivalens historieformidling. reenactment betyr en iscenesettelse av et slag, eller en historisk hendelse, men ordet reenactor har blitt et videre begrep og forklarer personer og grupper som formidler og bringer historien til live for et publikum. På norsk har vi ikke noe eget ord for dette, men begrepet som oftest blir brukt er levende historie, Hvorsdan blir man så en reenactor? Først velger du en tidsperiode du har interesse for, så kan du lete opp en forening med denne som virkeområde. Blir du tatt opp i gruppen må du deretter velge deg en en samfunnsklasse, eller tilhørighet, for så å utforske denne etter beste evne. De historiske gruppene tiltrekker seg medlemmer fra alle lag i befolkningen, med den historiske interessen som fellesnevner. Alle de historiske gruppene bidrar med spennende innslag. Se dem på Prins Carls bastion!