Schola Instrumentalis var i mange år tilknyttet Universitetet i Oslo, og er et av norges eldste middelalderensembler. De spiller på instrumenter som er bygd med utgangspunkt i skulpturer og malerier. Musikken er hentet fra gamle manuskripter. De fleste sangene er på tysk, latin, eller katalansk, men de fremfører mange av sangene med norsk tekst. 

MER OM SCHOLA INSTRUMENTALIS