sponsorheader

oslomf-logo-201421skal:

Være en festival for alle

Være en festival med miljøprofil

Bruke ressurser på en måte som også kommer andre til gode

Hva gjør vi for å oppnå dette?

Lokalt næringsliv hjelper oss å nå målet om å være en festival for alle – Sponsorpakker med gratisbilletter til fattige familier i Oslo

Les mer

Bevisst bruk av innleid arbeidskraft – med ønske om å bruke lokale lag og foreninger som arbeider på dugnad for egen organisasjon

Les mer

Forbedring av festivalens miljøprofil – Nytt samarbeid med Norsk Gjenvinning

Les mer

 feast of the peacock