En stor takk til Oslo Kommune og Kulturetaten, som gjør festivalen mulig! Vi håper vi kan vise oss verdige og gi Oslo en flott festival. Det syns vi byen vår fortjener!

En stor takk til Forsvarsbygg og kommandantskapet ved Akershus festning for hjertelig mottagelse, hjelp og tilrettelegging for festivalen. Her på festningen kjenner vi virkelig historiens sus over oss og det blir spennende å fortsette samarbeidet i årene som kommer!

Og sist men ikke minst, en hjertelig takk til våre søsterfestivaler i Tønsberg og på Hamar. Vi er glade for at dere er der, til gjensidig nytte, samarbeid og inspirasjon!