oslomf-logo-201421 skal bli en

enda grønnere festival

NG logo1

skal hjelpe oss med dette

Vi er glade for at Norsk Gjenvinnig har gått inn som sponsor for festivalen. De skal hjelpe oss med å gjenvinne avfallet, slik at vi kan fokusere på å gjenvinne historien!

For det første året av samarbeidet har vi satt oss et mål om 50% gjenvinning av avfallet. Når det er nådd skal målet bli høyere neste år.

Norsk Gjenvinnings faktaark om avfall:

Faktaaek Restavfall

Faktaark Matavfall

Faktaark Papp