Stiftelsen Oslo Middelalderfestival ble stiftet i 1994. Stiftelsen har som overordnet formål å bidra til å opprettholde bevisstheten om at Oslo by har sine røtter i middelalderen. Festivalen er en underholdende folkefest for hele familien, som setter fokus på Oslo bys spennende og mangfoldige historie. Med håndverk, teater, formidling, konserter og en rekke aktiviteter for store og små, er vi en festival for alle!

Oslo Middelalderfestival i 25 år!

Den første festivalen hadde plakatmotiv/forside til programmet malt av Guy Krogh. I anledning 25 års jubileum tillater vi oss å mimre litt. Hele progammet kan du LESE HER 

 

Akershus festning                                                             

 

                                                                                                                                                           Foto: Forsvarsbygg

I 1287 ble Oslo angrepet av den opprørske adelsmannen Alv Erlingsson, men den gamle kongsgården kunne ikke forsvare byen effektivt. Behovet for et sterkere forsvarsanlegg ble dermed tydelig. Man vet ikke sikkert når borgen ble påbegynt, men man antar at det var i 1290-årene under kong Håkon V Magnusson, (som også anla Båhus festning og Vardøhus festning). Første gang Akershus er nevnt i skriftlige kilder er i 1300, i et brev fra kong Håkon til Mariakirken i Oslo. Brevet sier ikke noe om hvor langt byggearbeidene da var kommet. Akershus ble etter flere utbygginger en sterk festning, kanskje en av de sterkeste i Norden. I 1308 motsto borgen for første gang en beleiring. Det var den svenske hertug Erik av Södermanland som beleiret borgen sammen med en rekke norske stormenn, men beleiringen ble etter hvert brutt av en lokal norsk bondehær i et slag. I 1330-årene gjorde mange norske stormenn opprør mot kongefellesskapet med Sverige og tok blant annet kontroll over Akershus i perioder. Svartedauden fikk ingen umiddelbar virkning for Akershus festning. I 1360- og 1370-årene bodde Håkon VI på Akershus, og han beordret store byggearbeider på festningen.

(Kilde: Wikipedia)

Med nye kongelige omgivelser på Akershus festning har vi fått fantastiske rammer rundt festivalen de neste årene. Se video fra festningen

Middelalderbyen i Oslo

Keller-middelalderbyenca1300                                                                                                                                     

Illustrasjon: Karl-Fredrik Keller

Bildet er en illustrasjon av middelalderbyen, slik den kan ha sett ut rundt år 1300. Selve byen ligger i dagens Bjørvika, mens vi ser Akershus festning på Akersneset over sundet.

«Den første bydannelsen i Oslo tok til for omkring tusen år siden på slettene under Ekeberg ved Alnaelvas munning. Vel 600 år senere, i 1624, ble byen flyttet og omdøpt til Christiania. Der det gjennom mange hundre år hadde vært tett med hus, livlig aktivitet med handel, håndverk og byggevirksomhet, ble det nå et rolig område preget av landbruk. Stedet fikk navnet Gamlebyen. Dette ble også navnet på bydelen som vokste fram rundt siste århundreskifte. Her finnes i dag ruiner og levninger av en middelalderby i et av de største sammenhengende ruinparområdene i Norden. Rundt år 1300, da byen var på sitt største, var bybildet preget av mange store monumentalbygninger. Her var i alt fem kirker, tre klostre, ett hospital, samt kongsgård og bispegård. 3/4 av middelalderbyens monumentale bygninger kan ennå i dag sees enten som tildels intakte bygninger og rekonstruerte bygningsdeler eller som ruiner. Selv om mye idag likevel er borte, gir de funne restene oss muligheter til å skape et bilde av hvordan det en gang kan ha vært. Dette gjelder ikke bare byens topografi og monumentalbygningene i stein, men også boforholdene til vanlige folk, samt hvilke gjenstander og hjelpemidler de omga seg med. Ved arkeologiske utgravninger er det foruten ruiner etter monumentalbygninger funnet rester etter gateløp, bolighus, gjerder, brønner og båter- foruten all slags gjenstander fra bybefolkningens hverdagsliv som sko, kammer, kniver, kar av keramikk, kleberstein, tre osv. Til sammen gir de oss et bilde av middelalderbyen, hvordan den vokste fram med hus og gater, og om livet der fra 1000-tallet til den siste bybrannen i 1624.»                                                                            

Kilde: Keller/Schia – «Middelalderbyen i Oslo»

keller-middelalderill                                                                                                                                       

Illustrasjoner: Karl-Fredrik Keller.

Boken «Middelalderbyen i Oslo» av Erik Scia og Karl-Fredrik Keller kan kjøpes hos Middelalderbyen Oslo – Ladegården og anbefales på det varmeste!

Om Stiftelsen Oslo Middelalderfestival

Stiftelsen Oslo Middelalderfestival ble opprettet i 1994, med Albert Nordengen som en av initiativtagerne og festivalens beskytter. Siden den gang har festivalen vært et årlig arrangement i Middelalderparken på Sørenga. Festivalen har etter hvert blitt et populært innslag og mange av våre gjester kommer tilbake år etter år. Vi er i stadig utvikling og har mellom 5.- og 7.000 besøkende i løpet av festivalhelgen. Oslo fikk status som Norges hovedstad i 1314, så hovedfokuset når det gjelder tematikk og formidling på festivalen er Oslo på 1300-tallet, da middelalderbyen var på sitt største.

Lær mer om Middelalderen