Tribus Sagittariis

“Bueekspert på tre steder”

Tribus Sagittariis er en trefestivals turnering i historisk bueskyting. Det blir avholdt en inledende konkurranse i henholdsvis Oslo, Tønsberg og Hamar med den avsluttende finalen på Hamar.

Oslo Middelalderfestival 26 – 28.mai

Tønsberg Middelalderfestival 2 – 4.juni

Hamar Middelalderfestival 9 – 11.juni, innledende runde lørdag kl 18.00.

Hamar Middelalderfestival Finale søndag 11.juni kl. 14.30 eller 15.30 usikkert enda.

Hvem kan delta?

Alle som oppfyller utstyrskravene kan delta (se under). Alle konkurrerer i samme klasse uavhengig av alder og kjønn. Nedre alderesgrense er 10 år. Det stilles ikke krav om deltagelse i alle tre konkurransene for å delta.

Hvordan konkureres det?

Innledende runder:

Deltagerne skyter tre piler hver fra fire forskjellige avstander. 6m, 12m, 18m og 24m. Treffer man blinken gir det ett poeng, null for bom. Totalt oppnåelige poeng er 24. Ved poenglikhet foretrekkes den som har flest treff fra lengst hold. Ved poenglikhet om 1.plass blir det shootout.

Finalen:

Finalen avgjøres med en utslags hattrick. Deltagerne skyter parvis. Målet er tre hatter, den første til å skyte ned sine tre vinner og går videre. Dette gjøres helt til en vinner er kåret.

Hvem kvalifiserer til finalen?

De to beste fra hver innledende konkurranse kvalifiseres automatisk til finalen.

I tillegg så er de de 6 beste sammenlagt (Toxophilite Trigeminus) fra alle 3 innledende rundene kvalifisert til finalen.

Utstyrskrav

For å delta i Tribus Sagittariis må utstyret ditt møte følgende krav:

Buen  – Må være en historisk bue (dvs. en langbue eller en rytterbue uten sikte eller pilhylle).

Pilene – Skal være laget av naturmaterialer, plastnokker tillates ikke.

Antrekk –  I de innledende rundene vil det ikke være krav til historisk antrekk for deltagelse selv om det oppfordres. Hvis du kvalifiserer deg til deltagelse i finalen i Borggården på Hamar så er historisk antrekk et krav for å kunne delta.

Påmelding

For å melde seg på Tribus Sagittariis kan man enten sende en epost til Bjørnar på: bjo.ronn@gmail.com , husk å merke eposten: Tribus Sagittariis og hvilken turnering (dvs. hvilken by)

Påmeldinger må være sendt senest tre dager før turneringen. Etter det kan man melde seg på frem til en halvtime før turneringen ved publikumsskytingen på de respektive festivalene. Deltagelse er gratis. Hver turnering tar inntil 24 skyttere.