Årets tema: Viti

Foredragsprogrammet for 2020 er under utvikling og vi ønsker dere hjertelig velkommen til Akershus festning 29. – 31. mai!