Foredragsprogram 2016

Kongshirden1308_mat4

Fredag:

Foredrag i gildeteltet Den Halte Galte

19:30 – Det magiske ølet

Øl har vært en viktig ingrediens i mange sosiale sammenhenger fra folkevandringstid til i dag. I dette foredraget skal vi bli kjent med ølets kulturhistorie; dets rolle i sosiale sammenkomster og egenskaper i viktige ritualer gjennom tidene. Middelalderens litteratur og kunnskap om planter vil kaste lys over eldre kilder og praksiser som involverer øl. Var ølet virkelig magisk?

Foredrag av Karoline Kjesrud, Postdoktor, norrøn filolog, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Lørdag:

Foredrag på Besøkssenteret

13:00 – Middelalderens matkultur

Smaker, retter og influenser i matkulturen under middelalderen. I foredraget tas det opp hvordan maten ble lagd, hvordan man spiste den, forskjeller mellom rik og fattig samt matens betydning i samfunnet. Exempel som tas opp er såvell 1200-talets Danmark som det vi vet fra mer kontinentale kilder.

Foredrag på svensk av Daniel Serra, kulinarisk arkeolog, forsker og forfatter av bøkene “En sås av ringe verde” og ”An Early Meal – a Viking Age Cookbook & Culinary Odyssey”

14:30 – Sosialt drikkepress i jernalderen?

Hva ble drukket i jernalderen? Og hva kan arkeologene vite om det? Gjestebudet er en gammel institusjon med dype røtter i jernalderkulturen. Måltidet bandt mennesker sammen i allianser og forbundsfelleskap. Å drikke var viktig, ikke bare for tørsten, men kanskje også for at samfunnet skulle fungere som helhet.

Et foredarg av Christian L. Rødsrud

PhD, arkeolog, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo

16:00 – Middelaldermat i fest og faste  

Hvordann utartet  forskjellene mellom festen og fasten seg?   

Et foredrag av Per Olav Reinton, magister i statsvitenskap, tidligere utenriks- og kulturjournalist og redaksjonssjef i NRK og rektor ved Norsk journalisthøgskole, nå styreleder i Gamlebyen Historielag.

Kongshirden1308_mat3

Søndag:

Foredrag på Besøkssenteret

12:30 –  Mat i krig og på reise

Skulle man på en lengre reise eller et omfattende felttog var det viktig å planlegge maten. Siden alt ikke kunne plyndres eller handles på veien var det også viktig at maten var både holdbar og lett og ta med seg. Som en del av et pågående prosjekt har Daniel sett på hva man spiste i middelalderen på felttog, lengre båtreiser eller ved en beleiring – under disse omstendigheter vil både mat-økonomien og husholdningen settes på prøve. De mange og lange kampene mellom Frankrike og England under hundreårskrigen kom også til å prege matkulturen i Europa – hvilket igjen også har satt spor helt inn i vår tid.

Foredrag på svensk av Daniel Serra, kulinarisk arkeolog, forsker og forfatter av bøkene “En sås av ringe verde” og ”An Early Meal – a Viking Age Cookbook & Culinary Odyssey”

14:00 – Om vikingtidens matkultur – å rekonstruere en matkultur utan oppsktifter

I fredraget gies det en inngående bakgrund til vikingetidens matkultur – råvarer, matlagningsmetoder samt spisingen. Det tittes også nærmere på regionala og sesongsmessiga forskjeller; hva en storbonde på Lofoten spiste i løpet av vinteren skilte seg mye fra hva en handelsmann i Hedeby spiste i løpet av sommerens første uker.

Foredrag på svensk av Daniel Serra, kulinarisk arkeolog, forsker og forfatter av bøkene “En sås av ringe verde” og ”An Early Meal – a Viking Age Cookbook & Culinary Odyssey”

15:30 – Mat og matlaging for folk flest i middelalderen

Grøt og flatbrød var den vanligste maten for folk flest i middelalderen, som bønder på landsbygda og tjenestefolk i byene. Sur melk og tynt øl var de vanligste drikkene. Men det var sesonger som ga kjærkomment mattilskudd, som slaktetid, jakt, fiske, frukt- og bærhøsting. Konservering var en stor utfordring.

Foredrag av Petter B. Molaug, Arkeolog, pensjonert fra NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning.

Han har deltatt i og ledet arkeologiske utgravninger i Oslo middelalderby siden 1970 og er også med i styret for stiftelsen Oslo middelalderfestival.

Kongshirden1308_mat1

 

Takk til Kongshirden 1308 for foto