frilansenesleir 

Frilansene er en kulturhistorisk organisasjon for europeisk middelalder, med fokus på perioden 1397-1434. Frilansene driver historisk forskning, historisk aktivitet og historisk formidling innenfor sine virkeområder. Gjennom forskning legger de grunnlaget for hvordan aktiviteten skal utføres. Gjennom aktivitetene bekrefter de forskningen og gjennom formidling ønsker de å videreføre kunnskapen. Foreningen har stridsmenn og kvinner, som mestrer de fleste relevante våpenformer. Frilansene er oppført i programmet med kanonade, der de avfyrer sin historiske kanon Margretes Vrede. 

MER OM FRILANSENE

Video fra slaget på Hamar Middelalderfestival 2011:

Frilansenes kanonskyttere viser seg frem: