Oslo Middelalderfestival 2020 utsettes til 25. – 27. september.  

Vi lager en OMF-digitalfestival, “QuarantOMF” siste helgen i mai da festivalen skulle gått av stabelen, der vi kommer til å presentere konserter, gjøglere, faglig påfyll og barneunderholdning. (Program kommer.) 

På grunn av myndighetenes tiltak mot coronasmitte er det mange arrangementer som må avlyses denne våren. Vi håpet i det lengste å kunne gjennomføre Oslo Middelalderfestival som planlagt i mai, men nå jobber vi målrettet for å få på plass festivalen i slutten av september, i sin helhet, slik vi kjenner og elsker den! 

Det er mange av våre artister, utøvere og handelsfolk i det historiske miljøet som mister alle markedene og arrangementene de pleier å jobbe på i vår- og sommersesongen. Vi ønsker også i solidaritet med dem å gjennomføre OMF 2020! 

Så, med alle mulige forbehold gleder vi oss til å snart kunne annonsere ny dato i september <3 

Pass på hverandre, hold dere friske og vask hendene så lenge. 

To our english speaking participants and audience:

Oslo Medieval Festival postpones to the autumn, we will find a new date in the end of september, yet to be announced. 

We will host a small digital festival the last weekend in May, where we will present music, jesters, professional refill and something for the kids. (More about this and program will follow. )

Due to the authorities´ efforts against the corona infection, most of the arrangements this spring and summer are cancelled. 

We hoped for the longest time that it would be possible to host the festival as planned in May, but now we are working hard to make it happen in late September. Many of our artists, participants and traders have lost their whole season, so it is also in solidarity with them that we wish, and hope to be able to implement OMF 2020! 

So: With all possible reservations, we look forward to announce a new date in September soon. <3 

Stay safe, take care of each other and remember to wash your hands.

 

Category:
Uncategorized